środa, 23 stycznia 2019

Starowujkowanie ^(;,;)^ 33 - Trzynasty Schron i CthulhuProszę Państwa. Stowarzyszenie Trzynasty Schron, jak sami wiecie, podejmuje różne ważne tematy. Czytając Regulamin:

„Celami Stowarzyszenia jest:
1) pogłębianie wiedzy członków Trzynastego Schronu na temat kultury i sztuki związanej z fantastyką postapokaliptyczną, zwaną dalej fantastyką PA;

2) popularyzacja wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży fantastyki PA;

3) działalność naukowo-badawcza nad fantastyką PA,

4) wymiana kulturowa z miłośnikami fantastyki PA w kraju i zagranicą,

5) tworzenie dogodnych warunków kontaktu z dziełami oraz twórcami fantastyki PA,

6) zrzeszanie miłośników fantastyki PA, 7) szerzenie wiedzy związanej z ekologią oraz ochroną dóbr kultury,

8) propagowanie aktywnego trybu życia poprzez promocję sportu oraz turystyki,

9) promowanie Honorowego Krwiodawstwa, 

10) upowszechnianie wiedzy związanej z obronnością, bezpieczeństwem państwa, ratownictwem oraz ochroną przeciwpożarową.”

Ale i od dawna Trzynasty Schron zajmował się również tematyką piwną oraz badaniem Mitologii Cthulhu. Tak właśnie jest!

I jeżeli ktoś nie wiedział jak połączyć TS z Cthulhu, to ostatnio wybitnie dokonało się to w pracy plastycznej, przygotowanej przez Wychowanka Szkółki Trzynastego Schronu – Dawida. Zapraszamy na film.
Inne przykłady powiązań:
Bo wystarczy iskra i w młodych umysłach rozbudzi się zdolność do Fantazjowania!

... No! Wiadomo! Iskrę tę musi rozniecić ktoś, kto jest podobny... hmmm... do Starego Wujka przykładowo ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz